Πολιτική Επιστροφής

Η επιστροφή ρούχων είναι εφικτή εντός 4 ημερών από την αγορά τους. Η ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από την εταιρεία αποστολής στην απόδειξη παραλαβής, για τον έλεγχο του εμπρόθεσμου.

Κατά της επιστροφή τους τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκαν από εσάς ήτοι πλήρη, χωρίς φθορές, με το καρτελάκι τους και σε συσκευασία που θα διασφαλίσει την άριστη παραλαβή τους από εμάς. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη επιστροφής των προϊόντων σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανώτερες προδιαγραφές, όπως συμβαίνει στο φυσικό μας κατάστημα.

Στην περίπτωση επιστροφής, σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Αλλαγές μπορούν να γίνουν είτε σε μέγεθος είτε σε χρώμα είτε σε είδος. Οι αλλαγές γίνονται δεκτές στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μοίρες Ηρακλείου, 25 Μαρτίου 208

Τ.Κ 70400

Τηλ 6984498117